Scoala Gimnaziala ,,Ion Creangă''Tălpigi
Talpigi, Com. Ghidigeni, Jud. Galati

Prezentare

ŞCOALA SATULUI

Înfiinţată încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, odată cu reformarea învăţământului românesc, şcoala din Tălpigi este un nucleu generator de

cunoaştere, echilibru şi dezvoltare, într-o lume în permanentă transformare.

Ca şi reprezentare materială, şcoala este situată la întretăiere de drumuri, alături de biserica ortodoxă a comunităţii ce poartă hramul “Sfinţii Mihail şi Gavriil”, traversând “hotarul” dintre “deal” şi “vale”, cele două părţi ale satului.

Prima şcoală a satului a fost construită pe la 1870 şi a rezistat până în anul 1977. Al doilea local, construit în 1959 a suferit, la rândul său de pe urma celor două cutremure din 1977 și 1986.

Astăzi, locuitorii satului Tălpigi se bucură de un local nou, construit în 2012-2013, în care învață copiii din satele Tălpigi și Slobozia-Corni. Clădirea modernă, frumoasă și luminoasă, cu parter și etaj, a adus în sufletele tălpigenilor speranța și bucuria unui viitor mai bun pentru urmași.

Şcoala şi-a primit botezul “Ion Creangă”, deoarece Ion Creangă este un scriitor rural, a cărui operă este citită de generații de elevi.Ion Creangă și locul nașterii sale reprezintă obiective dragi ale excursiilor noastre din vacanțele de vară.

Ziua Şcolii este 1 Martie, ziua de naştere a îndrăgitului povestitor.

Prima şcoală a satului a fost construită pe la 1870 şi a rezistat până în anul 1977. Al doilea local, construit în 1959 a suferit, la rândul său de pe urma celor două cutremure din 1977 și 1986. Astăzi, locuitorii satului Tălpigi se bucură de un local nou, construit în 2012-2013, în care învață copiii din satele Tălpigi și Slobozia-Corni. Clădirea modernă, frumoasă și luminoasă, cu parter și etaj, a adus în sufletele tălpigenilor speranța și bucuria unui viitor mai bun pentru urmași. Şcoala şi-a primit botezul “Ion Creangă”, deoarece Ion Creangă este un scriitor rural,  a cărui operă este citită de  generații de elevi. Ion Creangă  și locul nașterii sale reprezintă obiective dragi ale excursiilor noastre din vacanțele de vară. Ziua Şcolii este 1 Martie, ziua de naştere a îndrăgitului povestitor.  Scoala Gimnaziala Talpigi este o scoala cu personalitate juridică din anul  2011. Institutia noastra se concentreaza pe crearea unui mediu prietenos si oferirea unei experiente didactice de inalta calitate. Cu un numar de 10 sali de clasa, scoala poate acomoda 500 de elevi in clasele 1-8. Scoala ofera un curriculum cuprinzator imbunatatit cu o mare varietate de activitati extrascolare ce includ multe sporturi si programe practice de educatie muzicala.

Repere istorico-geografice:

            Atestat la 12 aprilie 1628,  satul Tălpigi este aşezat în lunca Bârladului, pe un rambleu. Cu multă vreme înainte de 9 octombrie 1487 se numea Mohila şi era stăpânit de Maruca, fata lui Tălpig.

            Onomasticul, o poreclă, este derivat de la substantivul “talpig”.

            Între anii 1830 – 1838 se înregistrează şi denumirile Tălpeşti si Tălpăşeşti, înrâurite de la substantivul “talpă”.

            Reputatul filolog Iorgu Iordan explică toponimul printr-o “nuanţă metaforică” a aceluiaşi cuvânt “talpă” cu sensul de “poală a muntelui sau a

dealului”.

Componentele satului sunt:

“La deal”, parte a satului situată la est de şcoală şi biserică; locuitorii se numesc “deleni”;

“La vale”, parte a satului situată la vest de şcoală şi biserică; locuitorii se numesc “văleni”;

            Medeanul (maidan) este o porţiune mai largă a satului, loc de adunare, unde se organizau hore şi alte jocuri şi unde, în prezent, se află Grădiniţa satului.

            Hotar între cele două părţi ale satului era un dud bătrân,cu valoare istorică,având peste 150 de ani.Astăzi satul are o populaţie cam de 3400 de locuitori,în care se include şi cea a satului Slobozia Corni,aflat la 3 km distanță.

Satul este situat în nord-vestul județului Galați,la 24 km de orașul Tecuci ,cu acces auto,iar distanța față de centrul de comună Ghidigeni fiind de 5 km.

Istoricul școlii:

             În anul 1885 într-un  document în care este expusă  “Situaţiunea judeţului Tecuci” se notează că în anul în curs “comuna Negrileşti construieşte al doilea local de şcoală în satul Tălpigi”. Nu s-a găsit anul construirii primei clădiri a şcolii, dar este de înţeles că în satele comunei noastre se învăţa carte înainte de 1870.

             În acea perioadă satele Tălpigi şi Slobozia Corni aparţineau comunei Negrileşti.

              Cel mai vechi an cu documente şcolare atestate este 1889.

Ca şi reprezentare materială, şcoala este situată la întretăiere de drumuri, alături de biserica ortodoxă a comunităţii ce poartă hramul “Sfinţii Mihail şi Gavril”, traversând  “hotarul” dintre “deal” şi “vale”, cele două părţi ale satului.

        Şcoala din Tălpigi are două localuri şi funcţionează cu clasele I-VIII.

        Prima şcoală a satului a fost înfiinţată pe la 1870 şi a rezistat până în anul 1977 când a căzut la cutremur.Pe vechea fundaţie, dar şi prin extindere s-a construit un alt local care cuprinde două săli de clasă, un laborator de

 fizică-chimie ,o bibliotecă,cu 7500 de volume şi un cabinet de informatică,dotat cu 15 calculatoare şi server pentru lecţii în sistemul AEL.

            Al doilea local, ce se află vizavi de primul, a fost construit în 1959 şi are cinci săli de clasă, o cancelarie şi secretariat, folosit şi cabinet pentru director.

            Ambele localuri au suferit de pe urma cutremurului din 1986.În vara anului 2007 localul1 a fost reabilitat cu fonduri locale.În 2012,prin finanțare de la Banca Mondială și MECTS,s-a ridicat o școală nouă,cu etaj,prin extinderea și refuncționalizarea corpului existent,după o foarte lungă perioadă de așteptare.

            Începând cu 16 septembrie 2013,zi istorică pentru locuitorii satului Tălpigi,întreaga activitate a școlii se desfășoară în localul nou,cel vechi rămâne în conservare.

            Şcoala şi-a primit botezul ,,Ion Creangă’’,deoarece Ion Creangă este un scriitor rural,în opera sa găsindu-se evocate tradiţii populare.

            Ziua şcolii este 1 martie, ziua de naştere a povestitorului îndrăgit de către elevi,care sunt atraşi de opera sa, de oralitatea stilului şi care participă la activităţi  extracurriculare specifice:dramatizări ale fragmentelor din operă,şezători,concursuri literare,excursii tematice.

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității